niedziela, 15 listopada 2009

Pon 16.11 Podziemne państwo kobiet/Underground Women's State


With English subtitles.

“Underground Women's State” is an image of Polish reality, where anti-abortion law exists only on paper. Eight women who had illegal abortion decided to talk about their experiences, for the first time.
In Poland since 1993 anti-abortion law, forbidding pregnancy termination on social grounds, has been in force. Meanwhile the number of illegal abortions performed in the country is estimated at even 200 thousand yearly. An access to safe medical procedures is mainly the matter of money.

Despite such frequent illegal abortions, there is no movement aiming at changing the law in Poland. The authors of the film try to answer the question why it is the case, calling to memory the reality of the beginning of the nineties. They show helplessness of the social movement in the face of political bargains. Searching for answers, they turn to leading activists of the pro-choice movement, from different generations: Kazimiera Szczuka, Katarzyna Bratkowska, Ewa Dąbrowska-Szulc, Maria Jaszczuk, Kinga Jelińska, Rebecca Gomperts, Wanda Nowicka and Małgorzata Tarasiewicz.

“Underground Women’s State” wishes to become an audible voice for the right of women to decide about their lives. We are counting on opening a public debate, leading to emergence of a civic movement for changing the law.

Podziemne państwo kobiet to obraz polskiej rzeczywistości, w której ustawa antyaborcyjna funkcjonuje tylko na papierze. Osiem kobiet, które dokonały nielegalnej aborcji, zdecydowało się na pierwszą w Polsce publiczną opowieść o swoim doświadczeniu.

W Polsce od 1993 roku obowiązuje ustawa antyaborcyjna, na mocy której przerywanie ciąży z przyczyn społecznych jest zakazane. Tymczasem liczba aborcji dokonywanych w Polsce nielegalnie jest szacowana nawet na 200 tysięcy rocznie. Dostęp do bezpiecznego zabiegu przerwania ciąży jest w dużej mierze kwestią pieniędzy.

Mimo tak częstych nielegalnych zabiegów przerywania ciąży nie rodzi się w Polsce ruch dążący do zmiany prawa. Autorki filmu próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, cofając się do rzeczywistości z początków lat 90. i odsłaniając bezsilność ruchu obywatelskiego wobec politycznych targów. O komentarze zwracają się do czołowych działaczek ruchu pro-choice, reprezentantek różnych generacji: Kazimiery Szczuki, Katarzyny Bratkowskiej, Ewy Dąbrowskiej-Szulc, Marii Jaszczuk, Kingi Jelińskiej, Rebeki Gomperts, Wandy Nowickiej i Małgorzaty Tarasiewicz.

Podziemne państwo kobiet ma stać się słyszalnym głosem za prawem kobiet do podejmowania decyzji o swoim życiu. Liczymy na otwarcie publicznej debaty, w czasie której wyłoni się ruch obywatelski działający na rzecz zmiany ustawy.

Brak komentarzy: